Conceptul nostru de furajare Suine

Calitatea cărnii macre a porcilor de îngrăşat, începe de la furajarea scroafelor gestante, deoarece în această fază este determinat numărul de muşchi al viitorilor purcei. După fătare procentul de carne macră este în continuare influenţat de dezvoltarea purceilor şi de sporul zilnic mare.

Mai tărziu în faza de îngrăşare, este important să se evite ca animalele să depună exccesiv grăsimi, să aibă totodată un nivel mare de creştere şi să se sacrifice la timp.

 

Numai aşa se poate obţine o calitate şi o cantitate superioară de carne macră.

Acest exemplu confirmă încă o dată importanţa interacţiunilor dintre fiecare din fazele de viaţă şi dezvoltare a animalelor. Tot personalul care lucrează în domeniul de creşterea suinelor, trebuie să obţină cele mai bune performanţe. Prin urmare animalele trebuiesc pregîtite din timp pentru fiecare din etapele prin care urmează să treacă. Acest lucru duce la creşterea profitului, iar în circuitul pieţei de desfacere oferă und avantaj competitiv deosebit.

Rezultatele de succes în obţinerea carnii de porc (atât calitativă dar şi cantitativă) sunt posibile numai în cazul în care nevoile animalelor sunt îndeplinite optim în toate fazele lor de viaţă.

Pentru atingerea acestor obiective, Sano pune la dispoziţie tuturor crescătorilor interesaţi: 

  1. Sano - Concepte de furajare
    Sigure, testate şi adaptate la toate fazele de viaţă şi dezvoltare a suinelor
  2. Consultanţă profesională a conceptelor Sano
    Sprijin în aplicarea conceptelor, acordat profesional de specialiştii consultanţi Sano, în colaborare cu medicii veterinari.

Combinaţia acestor concepte s-a dovedit a fi de mare succes, ca rezultat al unui plan de exploatare eficient, cuprinzător cu caracter profilactic şi de tratament  

Aceasta îmbunătăţeşte starea de sănătate a animalelor, creşte performanţa, minimizând în acelaşi timp costurile de producţie şi crescând profiturile.