Metode de învăţare

Învăţarea mixtă ca avantaj al inovaţiei

Aici este vorba despre un  concept de învăţare integrat, care exploatează în mod optim posibilităţile Internetului în combinaţie cu metodele şi mediile clasice de învăţare. Acest lucru oferă participanţilor noştri posibilitatea de a învăţa, de a comunica, de a se informa și de a-şi organiza cunoștințele, fără a depinde de timp și loc, în combinație cu schimbul de experiență, cu jocurile de roluri şi cu întâlnirile personale în cadrul şedinţelor de training / de instruire clasice.

Toate măsurile de formare şi perfecţionare combină învățarea pe proprie răspundere cu training-urile, seminariile, mentoring-ul şi coaching-ul individual.

În contact direct cu noi

Sano Furajare Modernă SRL
+40 257 228 024
+40 257 228 025
Arad, str. Toamnei, nr. 15
România