Sano Concept de furajare Bovine

Numai atunci când nevoile nutriționale ale animalelor sunt îndeplinite optim, în funcţie de perioadele lor de viaţă si de performanţele productive, este posibilă atingerea unor producţii
superioare de lapte. Performanţele productive ale vacilor de lapte depind în bună măsură de alimentaţia viţeilor şi a tineretului bovin.

De furajul din perioada repausului mamar depinde şi fertilitatea vacilor de lapte. Orice fermă de vaci de lapte tinde să obţină producţii cât mai mari, cât mai eficiente, cu costuri cât mai
reduse. Aşadar există conceptele nutritive Sano, care s-au dezvoltat în funcţie de perioada de viaţă şi de performanţele productive ale animalelor. Este calea care asigură
maximizarea veniturilor unei ferme de vaci de lapte