Teoria întâlneşte practica

Fermieri şi medici veterinari

Mai mult de două treimi dintre fermieri și medici veterinari fac schimb de cunoştinţe cu colegii de breaslă şi de profesie, căutând asistenţă / ajutor şi impulsuri / sugestii pe teme importante cum ar fi furajarea şi sănătatea animalelor sau managementul întreprinderilor / producţiei. Prin seminariile pe care le organizează, Academia Sano promovează şi sprijină acest schimb important de experienţă. Special este faptul că, prin mijlocirea cunoştinţelor teoretice în combinaţie cu seminariile pe tema întreprinderilor / producţiilor agricole, seminariile prezintă moduri de abordare şi de lucru efective şi orientate spre practică, care pot fi transpuse imediat cu succes în practica de întreprindere / de producţie.

Astfel, întreprinderile / producţiile orientate spre viitor primesc impulsuri / sugestii şi metode inovatoare pentru ca gospodăririle lor să poată fi profitabile şi pe viitor. Conducătorii de întreprindere și medicii veterinari de succes consideră că îmbunătățirea continuă a performanțelor efectivelor lor de animale este unul dintre cele mai importante obiective ale lor. De aceea, produsele și conceptele inovatoare în combinaţie cu perfecţionarea continuă ocupă un rol foarte important.

Academia Sano vă acordă cu plăcere sprijin şi vă oferă seminarii pe următoarele teme:

  • Hrănirea / furajarea optimă şi strategii optime de hrănire / furajare
  • Creşterea şi sănătatea animalelor 
  • Management al întreprinderilor / al producţiei orientat spre viitor 
  • Managementul modern al cirezilor 
  • Configurarea raţiilor prin optimizarea costurilor

Scopul nostru este de a mijloci practicienilor nivelul actual al științei și cercetării, pentru ca aceştia să fie perfect pregătiţi pentru viața profesională de zi cu zi.